Termeni şi condiţii

Prin achiziţionarea unui bilet prin ticketnet.ro sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile următoare, pe care vă obligaţi să le respectaţi:

• biletul nu poate fi schimbat sau returnat decât cu acordul organizatorului de spectacol; în cazul în care evenimentul este anulat, biletul poate fi returnat către ticketnet.ro în maxim 15 zile de la anunţarea anulării; biletul se returnează doar la magazinul partener de unde a fost cumpărat sau la sediul firmei; menţionăm că indiferent de motivul anulării sau amânării evenimentului, suma ce va fi transferată va fi doar cea a contravalorii biletelor returnate, comisioanele şi taxele percepute, indiferent de natura lor, nu vor fi returnate. Ticketnet.ro nu poate fi facută responsabilă de pagubele produse direct sau indirect clientului sau altor terţi prin anularea sau amânarea evenimentului.

• serviciile oferite de ticketnet.ro sunt doar de vânzare bilete; ticketnet.ro nu are nici un control asupra evenimentului sau a locaţiei în care se desfăşoară evenimentul

• ticketnet.ro nu este responsabilă pentru acţiunile ce nu au legatură cu procedura de vânzare bilete

• ticketnet.ro nu poate fi acuzată pentru intrarea la eveniment cu bilete falsificate

• dacă biletele cumpărate de la ticketnet.ro vor fi revândute sau transferate în scopul obţinerii de avantaje materiale de către o terţă parte neautorizată de ticketnet.ro, organizatorul de spectacol, agenţii răspunzători cu supravegherea locaţiei, cât şi reprezentanţii ticketnet.ro pot refuza participarea deţinătorilor biletelor la eveniment, inclusiv evacuarea lor din locaţie

• dacă nu este altfel specificat, biletul este valabil pentru accesul unei singure persoane la o reprezentaţie a evenimentului menţionat pe bilet

• organizatorul de spectacol are dreptul să modifice datele de desfăşurare a evenimentului, noile informaţii fiind anunţate prin mijloace de comunicare specifice;

• asiguraţi-vă că ajungeţi în timp util la eveniment astfel încât să intraţi în locaţie înainte de ora de începere înscrisă pe bilet. Promoterul îşi rezervă dreptul de a interzice accesul dacă derularea evenimentului a început;

• acest bilet nu poate fi dat ca premiu în cadrul nici unui concurs fără acordul prealabil al organizatorului de spectacol

• ticketnet.ro nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse de către terţi oricărui deţinător de bilet achiziţionat prin ticketnet.ro

• este interzis accesul la eveniment cu băuturi alcoolice, droguri, substanţe periculoase, recipiente de sticlă, aparate foto şi video, obiecte contondente şi arme de orice natură; deţinătorii de bilete pot fi controlaţi la intrarea în locaţie pentru a se asigura respectarea regulilor anunţate

• consumul de droguri sau de alte substanţe ilegale în locaţia unde se desfăşoară evenimentul constituie infracţiune şi va fi pedepsită conform prevederilor legale în vigoare

• restricţii în conformitate cu legile şi reglementările privind protecţia minorilor: persoanelor sub vârsta de 18 ani le este strict interzis accesul la evenimente ce pot avea un grad înalt de violenţă (cum ar fi meciurile de box etc.) şi în locuri unde se servesc băuturi alcoolice sau se încurajează fumatul

• achiziţionarea biletului presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile afişate pe site-ul www.ticketnet.ro, termeni şi condiţii pe care vă obligaţi să le respectaţi

Detalii firmă

Ticketnet.ro SRL
Bucureşti, sect.4, str.Uioara nr.3, bl.M2, sc.7, ap.254
CUI:36066995
J40/6750/11.05.2016
Iban:RO89BTRLRONCRT0354748201
Banca Transilvania
Administrator Ionuţ Pavel
;